Program


Celotáborová hra, soutěže, bojovky, stezka odvahy, koupání v řece, sport (volejbal, fotbal, ping-pong), táborová Olympiáda, pouť, diskotéka, táboráky se zpěvem a kytarami, scénky, divadlo, táborničení, poznávání přírody, poznávání lední moudrosti, nocování pod širým nebem, výlety za poznáním, pomoc se zajištěním chodu tábora (hlídky, služební oddíl).

Denní režim

Obvyklý denní režim prvního běhu letního tábora Kolt je následující:

8:30Budíček
8:40Rozcvička, ranní hygiena
9:00Snídaně
9:40Ranní nástup
10:00 - 13:00Dopolední program, svačina
13:00Oběd
13:30 - 15:30Polední klid, předávání služby
15:30 - 19:00Odpolední program + svačina
19:00Večeře
19:30 - 19:45Úklid
19:45Večerní nástup
20:00 - 21:45osobní volno, hygiena
21:45Příprava na večerku
22:00Večerka
24:00 - 7:00Hlídky (služební oddíl)

Ceteh

CEloTáborová Etapová Hra

LDT 2022 (Čeřín): Avengers

Zamířili jsme do světa Avengers od Marvelu, tábor se proměnil v Nový Asgard. Bylo možno potkat různé superhrdiny (např. Thora, Spidermana, Kapitána Ameriku, Dr. Strange, …). Hlavním úkolem bylo získat všechny kameny nekonečna, aby je nezískal Thanos, který chtěl pomocí nich nechat zmizet polovinu lidstva. Souboj byl náročný a Thanos skoro zvítězil, ale vše se v dobré obrátilo.

Táborové noviny 2022 – Marvel News

LDT 2021 (Čeřín): Tábor Polokrevných

Tentokrát vycházel tábor z knih o Percy Jacksonovi, který byl synem Poseidona a obyčejné ženy. Táborníci tedy byli také polovičními potomky řeckých bohů (Poseidóna, Deméter, Apollóna, Area, Artemidy a Héfaista). V táboře trénovali boj, následně se snažili udobřit si olympské bohy, přičemž museli bojovat proti různým nestvůrám a stvořením z řeckých bájí. Nakonec se táborníci vydali na Olymp za bohy.

Táborové noviny 2021 – Posel Olympu

LDT 2020 (Čeřín): Detektivní akademie

Studenti (alias naši táborníci) byli přijati do Detektivní akademie, ve které se pod dohledem zkušeného profesorského sboru učili detektivním dovednostem jako např. daktyloskopii, historii kriminalistiky či chemii. Poměrně rychle studenti získané vědomosti uplatnili při záchraně ředitele akademie a následém odhalení jeho únosců. Za to patří velký dík akademickým kolejím, kterými byly: Žlutý dýmky, Zelenoočka, Žůžoví Panteži, Šmoulové, Rudý bambitky a Bakerstreet.

Táborové noviny 2020 – Akademické noviny

LDT 2019 (Čeřín): Osada Havranů

Vydali jsme se na cestu do pravěku. Tedy jen do toho mladšího, kde nás čekala Osada Havranů. Přežívat v této době nebylo nic lehkého, stále hrozil hlad i obyvatelé cizích osad. Bylo tedy třeba lovit zvířata, pěstovat rostlinstvo ke stravě atd. Zároveň probíhalo soupeření klanů v rámci osady. Nakonec jsme se vydali za pokladem, který kdysi ukryl náčelník Havranpírko.

Táborové noviny 2019 – Krááá!

LDT 2018 (Čeřín): Piráti z Karibiku

Táborníci byli přijati za námořníky královského anglického loďstva a vyrazili na palubě královské lodi směr Port Royal. Cestou však byli přepadeni piráty a jejich loď byla unesena to Tortugy. Nezbýbalo, než aby se z nich v tomto městě neřesti stali praví a nefalšovaní piráti.

Jen co se stihli trochu rozkoukat, přišla další rána. Z hádky kapitánů se dozvěděli, že jsou všichni obyvatelé Tortugy prokleti stardávnou aztéckou kletbou, o které by se mělo jednat na sněmu pirátského bratrstva. Kapitánům, kteří si navzájem pozabíjeli své posádky, se hodilo těch pár anglických přivandrovalců, a tak se táborníci stali posádkami šesti pirátských lodí: lodě Krvavých pirátů, Černé berly, TSUNAMI, Zelené Bouře, lodě Dravých Lososů a Žluté ponorky.

Pod vedením svých kapitánů se mladí piráti postupně stali svědky sněmu pirátského bratrstva na ostrově vraků, v záři pestrobarevných plamenů navštívili tajemnou Tiu Dalmu, učili se námořnickým dovednostem, vyplenili nehlídaný Port Royal a nakonec se vydali zlomit kletbu na ostrov Isla de Muerta. To se jim úspěšně podařilo včas před nadcházejícím zatměním měsíce a byli zachráněni.

Táborové noviny 2018 – Tortuga Gazette

LDT 2017 (Čeřín): M*A*S*H 4077

Ocitli jsme se na Korejském poloostrově v době Korejské války. V mobilní nemocnici pod velením dobromyslného podplukovníka Henryho Blakea zažíváme různá dobrodružství a nepříjemnosti války. Ale ani tato válka netrvá věčně i poblázněného generála se podaří odhalit, takže vojáci mohou vyrazit domu.

Táborové noviny 2017 – Hvězdy a pruhy

LDT 2016 (Čeřín): Hunger Games

Táborníci se ocitli v Kapitolu, kde se vše chystá k třetím čtvrtohorám (alias 72. Hladovým hrám). Zároveň se stávají Splátci svých Krajů pro tyto hry, kde se hraje na život a na smrt. Nastává jim krušné období, kdy mají trénovat a připravovat se na osudný den. Ale těsně před začátkem Her dojde ke zvratu, vypukne povstání, ke kterému se přidají i Splátci. Kapitol a prezident Snow padnou a již se jen slaví vítězství svobody.

Táborové noviny 2016 – Kapitolský Reprozob

LDT 2015 (Čeřín): Asterix a Obelix

Ocitli jsme se v galské vesnici v době Gaia Iulia Caesara. A právě potyčky s Římany se staly hlavní náplní našich zdatných Galů. Někdy se dařilo i Římanům, unesli druida Panoramixe, nebo obsadili vesnici, když byli Galové na výpravě. Ale díky kouzelnému lektvaru a svému důvtipu vždy Římany porazili

Táborové noviny 2015 – Menhir

LDT 2014 (Čeřín): Války růží

Letos jsme se vypravili do pozdně středověké Anglie. Píše se rok 1455 a již více než 30 let vládne Jindřich VI. Lancaster, který ale stále silněji propadá do těžké letargie. Veškerá šlechta si tedy dělá, co chce, a snaží se přiživit na královském dvoře. Kdo tedy bude vládnout za nemohoucího krále a zavede pořádek - jeho žena Markéta z Anjou s vévodou ze Somersetu nebo Richard, vévoda z Yorku. Boj propuká a to, zda korunu udržela červená růže Lancasterů, nebo jí získala bílá růže Yorků se dozvíte v Londýnské kronice.

Táborové noviny 2014 – Londýnská kronika

LDT 2013 (Čeřín): Rychlé šípy

Letošní CETEH se týkal soutěžení ve stylu Rychlých Šípů. Děti byly rozřazeni pomocí zjištěných schopností do jednolivých klubů pod vedením vždy jednoho z pěti hlavních hrdinů Rychlých šípů. Postupně si kluby vytvořili svá klubová trika a vlajky a mohli začít sbírat informace o tajemném Janu Tleskačovi a ještě tajemnějším Ježku v kleci. Mimo tradiční pouť a olympiádu tedy plantážníci zažili cestu a odposlech ma Vontskou radu, boje o velké vonstsví, hledání, stavbu a projížďku na "letajícím" kole nebo také pantomimické skládání příběhu starého Vonta. Po tom všem se již mohly kluby pustit dle získaných informací o vyndání ježka z klece. V tom správném ježkovi se nacházela souřadnice, kde byl ukryt poklad pro vítěze...Plantážníci byli obdarování a navíc se uskutečnila velká oslavná hostina. Více informací uvádí 5ti dílný oběžník TAM-TAM vydávaný v průběhu tábora.

Táborové noviny 2013 – TAM-TAM

LDT 2012 (Čeřín): Odhodlaní, aneb o meloun kolem světa

Letní tábor 2012 se nesl v duchu reality show Odhodlaní, aneb o meloun kolem světa. Na místě nemohl chybět štáb (v podání vedoucích) a stejně tak i soutěžící (=Odhodlaní). Aktuálního ročníku se účastnilo celkem 43 zdatných soutěžících, kteří prošli složitým castingem. V naší reality show jsme cestovali po různých kontinentech (Afrika, Asie, Evropa, Antarktida), kde soutěžící sbírali potřebné artefakty a osvojovali si dovednosti, což uplatnili v závěrečné hondbě za pokladem. Po úspěšném zdolání překážek a nalezení pokladu měli Odhodlaní 2012 své vítěze. Stal se jim kmen Řezníků.

Výčet názvů kmenů je následující:

  1. Ohlodaný mapples (Modří – stařešina Vláďa)
  2. Bankomati (Oranžová – stařešina Renča)
  3. Řezníci (Zelení – stařešina Dádí)
  4. Frajeři (Červení – stařešina KH!)

Táborové noviny 2012 – Magazín Odhodlaných

LDT 2011 (Čeřín): Indiana Jones a poklad templářů

Letošní tábor se nesl v duchu archeologie, pátrali jsme po středověkých tajemstvích jižních Čech ve stylu Indiana Jonese. Celá hra se odehrávala na konci třicátých let 20. století, kdy v jižních Čechách operovaly bojůvky přisluhovačů nacismu. Indy za společné podpory archeologických týmu vybraných z členů tábora se jim ovšem dokázal postavit čelem a nejstatečnější archeology dokázal nasměrovat k vysněnému cíli - pokladu templářů...
Bližší pojednání přináší

Táborové noviny 2011 – Zápisník archeologa

LDT 2010 (Čeřín): Stavba železnice

Táborníci se stali dělníky na stavbě železnice v USA na konci 19. století mezi městy Ogallala a Deadwood. Blíže o tom pojednávají noviny The Black Hills Pioneer.

Táborové noviny 2010 – The Black Hills Pioneer

LDT 2009 (Čeřín): Piráti z Karibiku

Tentokrát jsme vyrazili lodí do Karibiku, ale zradou jsme se ocitli mezi piráty na ostrově Tortuga. Plavčíci byli rozděleni na lodě šesti kapitánů, kteří se svými posádkami vydali hledat poklad kapitána Kidda. Po náročné plavbě i výpravách na pevninu se poklad zdařilo objevit. Více přináší zápisky kapitána Joachima von Nennig.

LDT 2008 (Čeřín): Cestování časoprostorem

Na tomto táboře došlo k časoprostorovému přesunu, který nás zanesl k Mayům (středoamerická kultura) do r. 593, zde jsme museli získat 15 artefaktů, které představovaly Slunce, 9 planet a 5 vybraných měsíců (Měsíc, měsíce Marsu, Jupitera, Saturna a Neptuna). Když jsme je rozmístili podle návodu, který jsme našli, měli jsme se dostat zpět do naší doby, což se ovšem nezdařilo. Tentokrát jsme se přesunuli do daleké budoucnosti roku 5513 a ztratili jsme některé artefakty, které jsme pak obtížně museli získat zpět. Lidé z této doby totiž považovali vše mayské za nebezpečné, takže jsme se museli několikrát s lidmi z budoucnosti bojovat, ale artefakty jsme získali. Na podruhé se nám již přesun do roku 2008 povedl, takže po patřičných oslavách mohl být tábor ve správný čas ukončen a mohli jsme se vydat domů.

LDT 2007 (Čeřín): Na Hradech pánů z Růže

Táborová hra začínala rokem 1291, tedy v době kdy bylo potlačeno povstání Vítkovců ukončené popravou Záviše z Falkenštejna před hradem Hlubokou. Proto museli páni z Růže (z Krumlova, z Hradce, z Rožmberka, z Třeboně, ze Stráže a z Ústí) obnovit svá panství, postavit nové hrady, bránit se lapkům atd. Tábor navštívil sám král Václav II. a o něco později i jeho nevlastní bratr vévoda Mikuláš Opavský, což bylo příslušně oslaveno. Čas plynul a v roce 1304 bylo nutno čelit novému nebezpečí, protože na vpád do Českého království se chystají německá a rakouská vojska Albrechta I. Habsburského. Takže je nutno vybrat královskou berni, kterou se zaplatí vojsko na obranu a následně zbrzdit nepřátelská vojska na hranicích, aby se královské vojsko mohlo připravit k obraně, a až nepříteli znepříjemní postup zima. Nakonec Albrechtova vojska v prosinci 1304 vykrvácela při obléhání Kutné Hory a následném útěku před královským vojskem. Na oslavu byl uspořádán rytířský turnaj. Bohužel Češi nemohli z tohoto vítězství dlouho těžit, neboť třiatřicetiletý král Václav II. je těžce nemocný. Proto se král rozhodne napravit některé křivdy z dřívějška a vyzve Vítkovce, aby našli syna Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty, Ješka, aby mu mohl vrátit alespoň část otcova majetku. Po těžkém úsilí a procestování velké části Evropy se Hradecké družině podaří Ješka nalézt a dovést do tábora.

LDT 2006 (Čeřín): Poklad na Stříbrném Jezeře

Ten to rok začal tábor nepříjemnou návštěvou Cornela a jeho banditů. Následně jsme se dostali do sporu s Apači a museli jsme podstoupit souboj v jejich táboře o naše životy. Poté, co jsme uspěli, vykouřili jsme s Apači dýmku míru. Sotva jsme si oddechli, unesla Cornelova banda několik našich kovbojů, takže jsme se v noci museli proplížit do jejich tábora. V jejich táboře jsme se snažili nejenom osvobodit naše kovboje, ale i získat nějaké informace. Následně jsme se vydali za pomoci Vinetoua a Nšo-či po stopách banditů a snažili se získat zbývající díly mapy vedoucí k pokladu. Sice jsme mapu získali, ale jen na chvíli než jí Cornel znovu ukořistil, ale my už jsme znali cestu ke Stříbrnému jezeru. Po nezbytných přípravách jsme k jezeru vyrazili a po namáhavé cestě jsme i dorazili. Bohužel o fous pozdě, Cornel se již plavil k ostrovu s pokladem, ale indián strážící poklad ho spláchl do jezera i s Cornelem. Přesto se podařilo zachránit alespoň jednu truhlu, ze které byli všichni účastníci výpravy poděleni.

LDT 2005 (Čeřín): S Kočkou kolem světa

Děti se staly účastníky rodinného zájezdu kolem světa, každá rodina měla svého delegáta, se kterým tuto cestu absolvovala. Prvně si rodiny musely připravit zavazadla a zabalit. Cesta nás pak provedla přes Anglii (Scrabble), casino v Monte Carlu, Chile (shánění ovcí), Mexiko (přechod hranic do USA), USA (porucha a provizorní nocleh), Madagaskar (hledání ztracených zavazadel), Vanuatu (osvobozeí zajatého člena rodiny), Ibizu (plážová diskotéka), Antarktidu, Brazílii (fotbalový turnaj), Sydney (olympiáda) a Las Vegas (závěrečná tombola). Bohužel nás na začátku tábora provázely deště, takže se Rožmitálský potok téměř vylil ze břehů.

LDT 2004 (Čeřín): Pyramidy země Khemet

Jednoho rána jsme se probudili ve starověkém Egyptě a stali se otroky ve staroegyptském městě Mennoferu. Z otroctví se dalo vysvobodit plněním zkoušek. Kromě toho jsme museli plnit příkazy faraona Džosera a jeho úředníků. Museli jsme založit polnosti, zajistit jim vodu, přepravit kvádry na stavbu, poprat se se staroegyptským uměním, zajistit klid mrtvým v posmrtném životě, získat stáda dobytka a hlavně postavit faraonovi důstojnou hrobku.

LDT 2003 (Čeřín): Dědicové Boleslava Udatného

Umřel král Boleslav Udatný, ale ještě ani nedohořela pohřební hranice a zbylých šest králových příbuzných se začalo hádat, kdo bude novým králem. Tajemný kouzelník Oberón nutil stoupence jednotlivých kandidátu plnit různé úkoly, než jim prozradil, jakým způsobem má být vybrán nový král – soubojem všech kandidátů. Po souboji následovala korunovační hostina pro novou královnu (Míša).

LDT 2002 (Čeřín): Harry Potter

Tento tábor byl ve znamení hledání kamene mudrců tak, abychom ho získali dříve než zloduch Voldemort.

LDT 2001 (Čeřín): Záchrana Čeřínského údolí (přehrada)

LDT 2000 (Čeřín): Poklad Jaroslava Foglara

LDT 1999 (Čeřín): Stroj času

LDT 1998 (Čeřín): U.F.O. ("Návštěvníci z Červené planety")

LDT 1997 (Čeřín): xxx (Fašos - hra se nepovedla a vlastně se nehrála...)

LDT 1996 (Trpišovice): Národní park Serengetti

LDT 1995 (Trpišovice): James Cook - cesta kolem světa

LDT 1994 (Trpišovice): Zlatá horečka

LDT 1993 (Trpišovice): xxx