--> Kolt 1.běh

Kolt 1. běh

Klub Organizatorů Letních Táborů

Kontakty

KOLT WEB

KOLT FACEBOOK


Organizátor
lukmen@kolt.cz
Mobil: 604 604 604

Lukáš Bezděk
Zelenečská 128/32
Praha 9 – Hloubětín
194 00


Hlavní vedoucí
fedrunk-kouba@seznam.cz
Mobil: 732 907 079
Koordinátor stránek
bozda@volny.cz

Program

Program

Celotáborová hra, soutěže, bojovky, stezka odvahy, koupání v řece, sport (volejbal, fotbal, ping-pong), táborová Olympiáda, karneval, pouť, diskotéka, táboráky se zpěvem a kytarami, scénky, divadlo, táborničení, poznávání přírody, poznávání lední moudrosti, puťák, nocování pod širým nebem, výlety za poznáním, pomoc se zajištěním chodu tábora (hlídky, služební oddíl).

1) Denní režim

Obvyklý denní režim prvního běhu letního tábora Kolt je následující:

8.30*budíček
8.40* – 9.00rozcvička, ranní hygiena
9.00*snídaně
9.40*ranní nástup
10.00 – 13.00dopolední program + svačina
13.00*oběd
13.30 – 15.30polední klid; předávání služby
15.30* – 19.00odpolední program + svačina
19.00*večeře
19.30 – 19.45úklid
19.45*večerní nástup
20.00 – 21.45osobní volno, hygiena
21.45*příprava na večerku
22.00*večerka
24.00 – 7.00hlídky (služební oddíl)

Poznámky:
- * zvoní se
- přípravy se zvoní 5 min před nástupy, před jídlem a 15 min před večerkou

CETEH

1) Základní info

2) Přehled minulých her

LDT 1993 (Trpišovice): xxx

LDT 1994 (Trpišovice): Zlatá horečka

LDT 1995 (Trpišovice): James Cook - cesta kolem světa

LDT 1996 (Trpišovice): Národní park Serengetti

LDT 1997 (Čeřín): xxx (Fašos - hra se nepovedla a vlastně se nehrála...)

LDT 1998 (Čeřín): U.F.O. ("Návštěvníci z Červené planety")

LDT 1999 (Čeřín): Stroj času

LDT 2000 (Čeřín): Poklad Jaroslava Foglara

LDT 2001 (Čeřín): Záchrana Čeřínského údolí (přehrada)

LDT 2002 (Čeřín): Harry Potter
Tento tábor byl ve znamení hledání kamene mudrců tak, abychom ho získali dříve než zloduch Voldemort.
LDT 2003 (Čeřín): Dědicové Boleslava Udatného
Umřel král Boleslav Udatný, ale ještě ani nedohořela pohřební hranice a zbylých šest králových příbuzných se začalo hádat, kdo bude novým králem. Tajemný kouzelník Oberón nutil stoupence jednotlivých kandidátu plnit různé úkoly, než jim prozradil, jakým způsobem má být vybrán nový král – soubojem všech kandidátů. Po souboji následovala korunovační hostina pro novou královnu (Míša).

LDT 2004 (Čeřín): Pyramidy země Khemet
Jednoho rána jsme se probudili ve starověkém Egyptě a stali se otroky ve staroegyptském městě Mennoferu. Z otroctví se dalo vysvobodit plněním zkoušek. Kromě toho jsme museli plnit příkazy faraona Džosera a jeho úředníků. Museli jsme založit polnosti, zajistit jim vodu, přepravit kvádry na stavbu, poprat se se staroegyptským uměním, zajistit klid mrtvým v posmrtném životě, získat stáda dobytka a hlavně postavit faraonovi důstojnou hrobku.

LDT 2005 (Čeřín): S Kočkou kolem světa
Děti se staly účastníky rodinného zájezdu kolem světa, každá rodina měla svého delegáta, se kterým tuto cestu absolvovala. Prvně si rodiny musely připravit zavazadla a zabalit. Cesta nás pak provedla přes Anglii (Scrabble), casino v Monte Carlu, Chile (shánění ovcí), Mexiko (přechod hranic do USA), USA (porucha a provizorní nocleh), Madagaskar (hledání ztracených zavazadel), Vanuatu (osvobozeí zajatého člena rodiny), Ibizu (plážová diskotéka), Antarktidu, Brazílii (fotbalový turnaj), Sydney (olympiáda) a Las Vegas (závěrečná tombola). Bohužel nás na začátku tábora provázely deště, takže se Rožmitálský potok téměř vylil ze břehů.

LDT 2006 (Čeřín): Poklad na Stříbrném Jezeře
Ten to rok začal tábor nepříjemnou návštěvou Cornela a jeho banditů. Následně jsme se dostali do sporu s Apači a museli jsme podstoupit souboj v jejich táboře o naše životy. Poté, co jsme uspěli, vykouřili jsme s Apači dýmku míru. Sotva jsme si oddechli, unesla Cornelova banda několik našich kovbojů, takže jsme se v noci museli proplížit do jejich tábora. V jejich táboře jsme se snažili nejenom osvobodit naše kovboje, ale i získat nějaké informace. Následně jsme se vydali za pomoci Vinetoua a Nšo-či po stopách banditů a snažili se získat zbývající díly mapy vedoucí k pokladu. Sice jsme mapu získali, ale jen na chvíli než jí Cornel znovu ukořistil, ale my už jsme znali cestu ke Stříbrnému jezeru. Po nezbytných přípravách jsme k jezeru vyrazili a po namáhavé cestě jsme i dorazili. Bohužel o fous pozdě, Cornel se již plavil k ostrovu s pokladem, ale indián strážící poklad ho spláchl do jezera i s Cornelem. Přesto se podařilo zachránit alespoň jednu truhlu, ze které byli všichni účastníci výpravy poděleni.

LDT 2007 (Čeřín): Na Hradech pánů z Růže
Táborová hra začínala rokem 1291, tedy v době kdy bylo potlačeno povstání Vítkovců ukončené popravou Záviše z Falkenštejna před hradem Hlubokou. Proto museli páni z Růže (z Krumlova, z Hradce, z Rožmberka, z Třeboně, ze Stráže a z Ústí) obnovit svá panství, postavit nové hrady, bránit se lapkům atd. Tábor navštívil sám král Václav II. a o něco později i jeho nevlastní bratr vévoda Mikuláš Opavský, což bylo příslušně oslaveno. Čas plynul a v roce 1304 bylo nutno čelit novému nebezpečí, protože na vpád do Českého království se chystají německá a rakouská vojska Albrechta I. Habsburského. Takže je nutno vybrat královskou berni, kterou se zaplatí vojsko na obranu a následně zbrzdit nepřátelská vojska na hranicích, aby se královské vojsko mohlo připravit k obraně, a až nepříteli znepříjemní postup zima. Nakonec Albrechtova vojska v prosinci 1304 vykrvácela při obléhání Kutné Hory a následném útěku před královským vojskem. Na oslavu byl uspořádán rytířský turnaj. Bohužel Češi nemohli z tohoto vítězství dlouho těžit, neboť třiatřicetiletý král Václav II. je těžce nemocný. Proto se král rozhodne napravit některé křivdy z dřívějška a vyzve Vítkovce, aby našli syna Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty, Ješka, aby mu mohl vrátit alespoň část otcova majetku. Po těžkém úsilí a procestování velké části Evropy se Hradecké družině podaří Ješka nalézt a dovést do tábora.

LDT 2008 (Čeřín): Cestování časoprostorem
Na tomto táboře došlo k časoprostorovému přesunu, který nás zanesl k Mayům (středoamerická kultura) do r. 593, zde jsme museli získat 15 artefaktů, které představovaly Slunce, 9 planet a 5 vybraných měsíců (Měsíc, měsíce Marsu, Jupitera, Saturna a Neptuna). Když jsme je rozmístili podle návodu, který jsme našli, měli jsme se dostat zpět do naší doby, což se ovšem nezdařilo. Tentokrát jsme se přesunuli do daleké budoucnosti roku 5513 a ztratili jsme některé artefakty, které jsme pak obtížně museli získat zpět. Lidé z této doby totiž považovali vše mayské za nebezpečné, takže jsme se museli několikrát s lidmi z budoucnosti bojovat, ale artefakty jsme získali. Na podruhé se nám již přesun do roku 2008 povedl, takže po patřičných oslavách mohl být tábor ve správný čas ukončen a mohli jsme se vydat domů.

LDT 2009 (Čeřín): Piráti z Karibiku
Tentokrát jsme měli vyrazit z přístavu Blackbridge do ráje na zemi zvaného Barbados, ovšem proradný kapitán lodi nás vysadil na ostrově Tortuga (Ile-de-le-Tortue), bájném to doupěti pirátů. Nad ostrovem vládl král pirátů Jean Martell Godet zvaný Silver Jack, také tu žilo šest pirátských kapitánů a další pirátská sebaranka. Poté co nás piráti vzali na milost, protože potřebovali doplnit posádky svých lodí, byli jsme ubytováni a pozváni k ohni. V průběhu ohně se objevil pověstmi opředený kapitán Kidd, kterého většina již považovala za mrtvého, ten nám prozradil tajemství svého pokladu, protože ho hryže svědomí, a předal nám klíč a část mapy. Ostatní díly mapy měli mít jeho společníci - Píšťalka Bob, Johannes von Neugrab zvaný el Sepulturero a Divoký Jack. Král pirátů vyzval kapitány, aby mu pomohli najít tento poklad, a slíbil, že ten, který mu se svou posádkou nejvíce pomůže, se stane jeho nástupcem. Kapitáni neváhali a napříští den spolu se svými kormidelníky začali verbovat do svých posádek. Já jsem se dostal do posádky lodi Barracuda pod velením  kapitána Joachima von Nennig. První cesta nás zavedla na ostrov Barbados, kde jsme měli vypátrat úkryt Píšťalky Boba (prý mu v jednom boji prořízli hrdlo, ale on nezemřel a rána se mu zahojila, jenže ne dokonale, takže, když se zadýchal, tak pískal). Bohužel místní obyvatelé toho moc o Bobovi nevěděli, takže posádky posílali od čerta k ďáblu, což nás málem svedlo na špatnou cestu. Ale nakonec se nám Bobův úkryt podařilo najít, dokonce lapit i samotného Píšťalku Boba a přinutit ho zpívat. To si pište, že si již nezapíská (nechali jsme ho na pospas mořské havěti). Ovšem mapa byla ukryta velmi pečlivě a jen zásluhou kormidelnice Yoselin de la Carreta se jí podařilo najít. Než jsme se vydali za dalším dílem mapy proběhl oheň s kulturním počiny zkušených táborníků a diskoték. Další cesta nás vedla za Johannesem von Neugrab zvaným el Sepulturero, toho jsme našli jednoduše, ovšem úkol, který nám připravil byl velmi nelehký - rozlousknout jeho pytel (plný šifer, hádanek apod.). Když se pytel podařilo rozlousknout, zjistili jsme, že nás čeká ještě dlouhá cesta plná nástrah, než jsme se dostali do údolí mlhy. Nakonec se v husto husté mlze nejlépe zorientoval navigátor Andreas Marcus a již jsme měli tři díly mapy. Přes všechna varování jsme se rozhodli vydat i pro čtvrtý díl mapy, který skrýval hrozný rabiát Divoký Jack. Proto jsme ještě pořádně potrénovali své posádky a vypluli na Isla de la Muerte. Divoký Jack, jakoby nás očekával, byl pečlivě připraven se svou bandou rozdivočelých bukanýrů, takže bitva byla těžká a náročná s velkými ztrátami. Nakonec, když se Jackova banda rozpadla, dostali kapitáni i samotného Jacka a z jeho tuhnoucích prstů vyrvali poslední díl mapy, který ukazoval místo, kde je ukryt poklad. Poté jsme se vrátili na Tortugu a pořádně slavili. V mezičase jsme se ještě vydali do města, také proběhli Pirátské sportovní hry a Pouť. Mezitím se kapitáni dohadovali, kam mají vyplout za pokladem, nakonec se shodli, že poklad je nedaleko osady Saar na americké pevnině. Pořadí před vyplutím za pokladem bylo následující: 1. Valerie, 2. Ron Santa Teresa, 3. O Furacao, 4. Barracuda, 5. Smrtící jestřáb a 6. Mayflower. Plavba na americkou pevninu proběhla bezu větších obtíží, ovšem sotva jsme se dotkli americké pevniny, hned nás provázela smůla. Prvně se jeden ze členů posádky nechal uštknout hadem, takže jsme museli shánět bylinu, která obsahuje protijed. Při dalším putování nás zaskočili velcí mravenci a setřást je nám dalo velkou práci. Když se nám podařilo rozbít tábor, onemocněl kormidelník zimnicí, navíc nás přepadl hurikán s průtrží mračen a kroupami. Když jsme toto přežili a další den byli schopni putovat dále, objevili se indiáni, takže jsme museli postupovat obezřetně v ochranném kruhu. Přes všechny tyto potíže dorazila posádka Barracudy až k pokladu, kde již ovšem byli tři úspěšné posádky. Když dorazili všechny posádky, byl vykopán poklad, ale došlo k zádrheli, neboť měl sedm zámků a mi měli jen jeden klíč. Nakonec se podařilo najít chybějící klíče a začalo přerozdělování pokladu. Poté jsme se vydali nazpět na Tortugu. Zde se slavilo, pilo, starý král se vzdal vlády a předal  svou moc kapitánu Ninguemovi z lodi O Furacao, který se nejvíce zasloužil o nález pokladu. Pak už se jen jedlo, pilo, hodovalo a slavilo.
Celkové pořadí:
1. O Furacao
2. Ron Santa Teresa
3. Valerie
4. Barracuda
5. Mayflower
6. Smrtící jestřáb
Podle vyprávění jednoho lodníka z lodi Barracuda zapsal Joachim Lothar Wenzl Ritter von Nennig kapitán Barracudy

LDT 2010 (Čeřín): Stavba železnice
Táborníci se stali dělníky na stavbě železnice v USA na konci 19. století mezi městy Ogallala a Deadwood. Blíže o tom pojednávají noviny The Black Hills Pioneer.

Táborové noviny 2010 - The Black Hills Pioneer

LDT 2011 (Čeřín): Indiana Jones a poklad templářů
Letošní tábor se nesl v duchu archeologie, pátrali jsme po středověkých tajemstvích jižních Čech ve stylu Indiana Jonese. Celá hra se odehrávala na konci třicátých let 20. století, kdy v jižních Čechách operovaly bojůvky přisluhovačů nacismu. Indy za společné podpory archeologických týmu vybraných z členů tábora se jim ovšem dokázal postavit čelem a nejstatečnější archeology dokázal nasměrovat k vysněnému cíli - pokladu templářů...
Bližší pojednání přináší
Táborové noviny 2011 - Zápisník archeologa

LDT 2012 (Čeřín): Odhodlaní, aneb o meloun kolem světa
Letní tábor 2012 se nesl v duchu reality show Odhodlaní, aneb o meloun kolem světa. Na místě nemohl chybět štáb (v podání vedoucích) a stejně tak i soutěžící (=Odhodlaní). Aktuálního ročníku se účastnilo celkem 43 zdatných soutěžících, kteří prošli složitým castingem. V naší reality show jsme cestovali po různých kontinentech (Afrika, Asie, Evropa, Antarktida), kde soutěžící sbírali potřebné artefakty a osvojovali si dovednosti, což uplatnili v závěrečné hondbě za pokladem. Po úspěšném zdolání překážek a nalezení pokladu měli Odhodlaní 2012 své vítěze. Stal se jim kmen Řezníků.
Výčet názvů kmenů je následující:
1)Ohlodaný mapples (Modří-stařešina Vláďa)
2)Bankomati (Oranžová-stařešina Renča)
3)Řezníci (Zelení–stařeišna Dádí)
4)Frajeři (Červení–stařešina KH!)

Táborové noviny 2012 - Magazín Odhodlaných

LDT 2013 (Čeřín): Rychlé šípy
Letošní CETEH se týkal soutěžení ve stylu Rychlých Šípů. Děti byly rozřazeni pomocí zjištěných schopností do jednolivých klubů pod vedením vždy jednoho z pěti hlavních hrdinů Rychlých šípů. Postupně si kluby vytvořili svá klubová trika a vlajky a mohli začít sbírat informace o tajemném Janu Tleskačovi a ještě tajemnějším Ježku v kleci. Mimo tradiční pouť a olympiádu tedy plantážníci zažili cestu a odposlech ma Vontskou radu, boje o velké vonstsví, hledání, stavbu a projížďku na "letajícím" kole nebo také pantomimické skládání příběhu starého Vonta. Po tom všem se již mohly kluby pustit dle získaných informací o vyndání ježka z klece. V tom správném ježkovi se nacházela souřadnice, kde byl ukryt poklad pro vítěze...Plantážníci byli obdarování a navíc se uskutečnila velká oslavná hostina. Více informací uvádí 5ti dílný oběžník TAM-TAM vydávaný v průběhu tábora.

Táborové noviny 2013 - TAM-TAM

LDT 2014 (Čeřín): Války růží
Letos jsme se vypravili do pozdně středověké Anglie. Píše se rok 1455 a již více než 30 let vládne Jindřich VI. Lancaster, který ale stále silněji propadá do těžké letargie. Veškerá šlechta si tedy dělá, co chce, a snaží se přiživit na královském dvoře. Kdo tedy bude vládnout za nemohoucího krále a zavede pořádek - jeho žena Markéta z Anjou s vévodou ze Somersetu nebo Richard, vévoda z Yorku. Boj propuká a to, zda korunu udržela červená růže Lancasterů, nebo jí získala bílá růže Yorků se dozvíte v Londýnské kronice.

Táborové noviny 2014 - Londýnská kronika